Tạo Lập Số Tự Nhiên Thỏa Mãn Điều Kiện Chia Hết

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5, hỗ trợ giải toán online dạng bài Các dạng toán chia hết phần Tạo lập số tự nhiên thỏa mãn điều kiện chia hết.

Bài 1: Hãy lập các số cho 3 chữ số khác nhau từ các số 0, 1, 2, 5 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2.

b) Chia hết cho 2 và 5.

c) Chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải bài toán như sau:

Gia sư giải toán online, lưu ý các em một số dấu hiệu chia hết như sau:

  • Dấu hiệu chia hết cho 2: Số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 hay nói cách khác là số chẵn thì chia hết cho 2.
  • Dấu hiệu chia hết cho 3: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì cũng chia hết cho 3.
  • Dấu hiệu chia hết cho 5: Số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Từ đó, gia sư online xin đưa ra cách giải bài toán cụ thể như sau:

a) Dựa theo dấu hiệu chia hết cho 2 thì số đó phải có chữ số hàng đơn vị là 0 hoặc 2. Mặt khác, đề bài yêu cầu mỗi số đều có các chữ số khác nhau nên các số lập được là:

120        150      102

210         250     510

502        520      152

b) Chia hết cho 5 và 2 có tận cùng là 0. Vậy ta lập được các số:

150    120    210    520   250  510.

c) Ta thấy: 0 + 1 + 2 = 3 chia hết cho 3; 0 + 1 + 5 = 6 chia hết cho 3, nên các số chia hết cho 3 lập được là:

120, 102, 210, 201, 105, 150, 501, 510.

Bài 2: An nói rằng: “Trong 3 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3”. Em hãy cho biết, An nói đúng hay sai? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Bạn An nói đúng vì: Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là X, X + 1, X + 2.

Gặp dạng này, gia sư toán trực tuyến khuyên các em xét các trường hợp như sau:

– Nếu X chia hết cho 3 thì An nói đúng.

– Nếu X không chia hết cho 3 thì X chia 3 dư 1 hoặc dư 2.

+ Nếu X chia 3 dư 1 thì X + 2 chia hết cho 3.

+ Nếu X chia 3 dư 2 thì X + 1 chia hết cho 3.

Vậy trong 3 số X, X + 1, X + 2 thì luôn có một số chia hết cho 3.

Mời các bạn, các em xem tiếp những bài viết tiếp theo của gia sư trực tuyến về Các Dạng Toán Chia Hết dành cho học sinh lớp 5.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply