Một số bài toán về Thức Tự Thực Hiện Các Phép Tính

Giải toán trực tuyến, gia sư trực tuyến giới thiệu một số bài toán lớp 6 trong bài Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 1: Tính nhanh: (1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 1000^2).(91 – 273 : 3).

Hướng dẫn giải của gia sư toán trực tuyến:

(1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 1000^2).(91 – 273 : 3)

= (1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 1000^2).(91 – 91)

= (1^2 + 2^2 + 3^2 + … + 1000^2).0 = 0

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết rằng: (x + 1) + (x + 2) + … + (x + 30) = 795

Hướng dẫn giải:

(x + 1) + (x + 2) + … + (x + 30) = 795

x + x + … + x + (1 + 2 + … + 30) = 795 {30 số hạng x}

30x + (1 + 30).30 : 2 = 795

30x + 465 = 795

30x = 330

x = 11.

Bài 3: Cho A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2008; B = 2^2009.

Tính B – A.

Giải:

A = 2A – A = 2(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2008) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2008)

= (2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2009) – (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^2008) = 2^2009 – 1
Do vậy: B – A = 2^2009 – (2^2009 – 1) = 1

Một số bài toán thi chọn học sinh giỏi dành cho các em tự làm:

Bài 4: Tìm 5 số tự nhiên lẻ liền nhau có tổng bẳng 9925.

(Đề thi chung kết giải Lê Quý Đôn Toán Lớp 6, lần 4 – bảo Khăn Quàng Đỏ, Tp. Hồ Chí Minh, năm 2002 – 2003)

Bài 5: Có hai số tự nhiên nào mà tổng của chúng bằng 1997 và tích bằng 9711 hay không?

(Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, năm học 1995 – 1996)

Các em hãy tập trung và giải hai bài 4, 5. Nếu có gặp khó khăn hãy điện thoại đến số 0936 128 126 để được gia sư toán trực tuyến giải đáp.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response

  1. Một số bài toán về thứ tự thực hiện các phép tính

Leave a Reply