Lời giải đề thi vào toán 6 trường giảng võ năm 2012

Lời giải đề thi vào toán 6 trường giảng võ năm 2012 của gia sư toán trực tuyến.

Phần I: (6 điểm) : Chọn kết quả đúng rồi ghi vào giấy làm bài:

Gia sư trực tuyến xin được phép để các em tự giải phần này

PHẦN II: (14 điểm) trình bày lời giải các bài toán sau:

BÀI 1: (4 điểm)

a)Thực hiện phép tính: (3/4 + 2(1/2)) : (3/5) – 3

(3/4 + 2(1/2)) : (3/5) – 3 = (3/4 + 5/2) : (3/5) – 3

= (3/4 + 10/4) : (3/5) – 3 = (13/4)*(5/3) – 36/12

=65/12 – 36/12 = 29/12

b)Tìm phân số a/b  biết: 5 -(a/b + 1/2) = 2(1/3)

5 -(a/b + 1/2) = 2(1/3) <=> 10/2 – a/b – 1/2 = 7/3

<=> 9/2 – a/b = 7/3 <=> a/b = 27/6 – 14/6 = 13/6

c)Tính nhanh: 2011,2012 × 2000×(5/6 – 1/3 – 50%) × 1,234+ 10.

Thấy 5/6 – 1/3 – 50% = 5/6 – 1/3 – 1/2 = 5/6 – 2/6 – 3/6 = 0

Vậy: 2011,2012 × 2000×(5/6 – 1/3 – 50%) × 1,234+ 10 = 0.

BÀI 2: (4 điểm) Có hai túi kẹo. Số kẹo túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì khi đó số kẹo của túi thứ nhất bằng 1/2 số kẹo túi thứ hai. Tính số kẹo lúc đầu của mỗi túi.

Hướng dẫn giải toán trực tuyến bài 2 vào 6 trường giảng võ:

Ở bài này chúng tôi chỉ đưa ra đáp số lần lượt là 40 và 50. Các em hãy ẽ sơ đồ và dễ dàng tìm ra được lời giải.

BÀI 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích là 160 cm2.Gọi M, N  theo thứ tự là  điểm thuộc các cạnh AB , AC  sao cho AM = 1/4 × AB, AN = 1/4 × AC.

a) Tính diện tích tam giác ABN từ đó suy ra diện tích tam giác AMN.

b)MN có song song với BC không? Tại sao?

Giải:

a) AN = 1/4 x AC  => S.ABN = 1/4 x S.ABC = 40 cm2.

Tương tự ta có: S.AMN = 1/4 x S.ABN = 10cm2.

b) Các em tự nghiên cứu, nếu gặp khó khăn hãy nhờ đến sự trợ giúp của chúng tội

BÀI 4: (2 điểm)

Cho dãy phân số: 1/1 ; 1/2 ; 2/1 ; 1/3 ; 2/2 ; 3/1 ; 1/4 ; 2/3 ; 3/2 ; 4/1; …

a)Hãy viết tiếp 5 phân số tiếp theo của dãy trên.

b)Hỏi phân số 26/7 là phân số thứ bao nhiêu của dãy?

Hướng dẫn giải:

a) Đẻ giải được dạng bài này gia sư trực tuyến khuyên các em nên tìm ra quy luật của dãy số trước.

Ở đây ta dễ thấy quy luật như sau:

Tử:  Nhóm 1: 1 – Nhóm 2: 1, 2 – Nhóm 3: 1, 2, 3 – Nhóm 4: 1, 2, 3, 4 – Nhóm 5: 1, 2, 3, 4, 5, – …..

Mẫu:Nhóm 1: 1 – Nhóm 2: 2, 1 – Nhóm 3: 3, 2, 1 – Nhóm 4: 4, 3, 2, 1 – Nhóm 5: 5, 4, 3, 2, 1 – ….

Vậy 5 phân số tiếp theo thuộc nhóm 5 lần lượt là: 1/5; 2/4; 3/3; 4/2; 5/1
b) 26/7 có tử là 26 và mẫu là 7 vậy nó thuộc nhóm thứ 33 của dãy số, và đứng thứ 26.

Số các phân số từ nhóm 1 đến 32 là: 1 + 2 + 3 +… + 32 = 528.

Vậy 26/7 đứng thứ 528 + 26 = 554.

Trong quá trình đánh máy có thể do sơ suất nên lắm lúc gặp những sai lầm là điều không thể tránh. Mong các em thông cảm. Xin cảm ơn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses

 1. Nguyet Moon says:

  26/7 thuoc nhom 32 chu nhi
  Ban co the giai thich vi sao lai la nhom 33ko?

 2. Hue Tran says:

  26/7 là phân số thứ 522

 3. Nhái Bén says:

  Bài 4:
  a)
  Ở đây ta dễ thấy quy luật như sau:
  Tử: Nhóm 1: 1 – Nhóm 2: 1, 2 – Nhóm 3: 1, 2, 3 – Nhóm 4: 1, 2, 3, 4 – Nhóm 5: 1, 2, 3, 4, 5, – …..
  Mẫu:Nhóm 1: 1 – Nhóm 2: 2, 1 – Nhóm 3: 3, 2, 1 – Nhóm 4: 4, 3, 2, 1 – Nhóm 5: 5, 4, 3, 2, 1 – ….
  Vậy 5 phân số tiếp theo thuộc nhóm 5 lần lượt là: 1/5; 2/4; 3/3; 4/2; 5/1

  b) 26/7 có tử là 26 và mẫu là 7 vậy nó thuộc nhóm thứ 32 của dãy số, và đứng thứ 26.
  Số các phân số từ nhóm 1 đến 31 là: 1 + 2 + 3 +… + 31 = 496.
  Vậy 26/7 đứng thứ 496 + 26 = 522.

Leave a Reply