Kho Tàng Lý Hóa Sinh


Sinh học lớp 9 – Ôn tập Quần Xã Sinh Vật

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT Phần I. Câu hỏi tự luận Câu 1: Quần xã sinh vật là gì? Có những dạng quần xã sinh vật cơ bản nào? Nêu cách gọi tên của các quần xã? Câu 2: Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng? Cho ví dụ minh họa. Câu […]

Hệ Thống Hoá Các Công Thức Quan Trọng Dùng Giải Toán Hoá Học

Ở bài viết này, tập thể gia sư hóa trực tuyến xin giới thiệu đến các em học sinh, các bậc phụ huynh, các thầy cô những công thức quan trọng được dùng trong giải toán hóa học. * Số Avogađrô:               N = 6,023 . 1023 * Khối lượng mol:           MA = mA / nA […]