Đề luyện thi trực tuyến


Đề luyện thi toán 5 lên 6 đề số 2

Đề luyện thi toán 5 lên 6 đề số 2

Đề luyện thi trực tuyến môn toán 5 lên 6 đề số 2 Bài 1: Tính A, B biết: Bài 2: Từ 1 đến 2013 có bao nhiêu số chia hết cho 3 và là số chẵn? Bài 3: Nhà trường đã mua một số ghế, mỗi cái giá 350 000 đồng và mua một […]

Đề luyện thi trực tuyến số 1

Đề luyện thi trực tuyến số 1

Đề luyện thi trực tuyến số 1 của gia sư trực tuyến. ĐỀ SỐ 1 Bài 1: Viết số tự nhiên lớn nhất các chữ số khác nhau và có tích các chữ số là 56. Bài 2: Từ bốn chữ số 1; 2; 3; 4 hãy lập tất cả các số có 4 chữ […]