Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Về Thời Gian Lớp 5

Bài 1: Một người đi xe đạp trong 2h30p đi được quãng đường là 22,5 km.

a) Tính vận tốc của người đi xe đạp?

b) Sau 5h người đó đi được bao nhiêu km?

c) Cần phải mất bao lâu để người ấy có thể đi hết quãng đường 121,5 km?

Hướng dẫn giải:

a) Ở bài này gia sư toán trực tuyến lưu ý các em công thức tính vận tốc là: v = S : t.

Trước hết, ta cần đổi 2h30p = 2,5h.

Vậy v = 22,5 : 2,5 = 9 km/h.

b) Ở đây, các em cũng cần nhớ lại công thức tính quãng đường như sau: S = v*t.

Vậy S = v*t = 9*5 = 45 km.

c) Phần c, cũng nhắc các em cần nhớ công thức tính thời gian: t = S : v

Vậy: t = S : v = 121,5 : 9 = 13,5h = 13h30p.

Bài 2: Quãng đường AB dài 66,625 km. Lúc 7 giờ 15 phút một ô tô khởi hành đi từ A đến B. Giữa quãng đường đó nghỉ 30p và đến B lúc 11 giờ. Tính vận tốc ô tô?

Hướng dẫn giải:

Ở bài này, gia sư trực tuyến cũng lưu ý các em rằng cần phải tính thời gian thực ô tô đi. Sau đây, là lời giải của gia sư trực tuyến.

Thời gian thực ô tô đi là: 11 – 7,25 – 0,5 = 3,25h.

Vận tốc ô tô là: v = S : t = 66,625 : 3,25 = 20,5 km/h.

Bài 3: Cùng một lúc tại A và B, hai ô tô xuất phát ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 36 km/h. Ô tô đi từ B đến A với vận tốc là 45 km/h. Sau 5 giờ ô tô gặp nhau.

a) Chiều dài quãng đường AB?

b) Kể từ lúc 2 ô tô gặp nhau, sau bao lâu 2 ô tô cách nhau 121,5 km?

c) Khi ô tô thứ 2 đến A thì ô tô thứ nhất còn cách B bao xa?

Hướng dẫn giải:

a) Sau 5h:

Ô tô thứ nhất đi được 36*5 = 180 km.

Ô tô thứ hai đi được 45*5 = 225 km.

Chiều dãi quãng đường AB là: 180 + 225 = 405 km.

b) Gọi t là thời gian cần tìm.
Khi đó ô tô thứ nhất đi được 36*t km, ô tô thứ hai đi được 45*t km.
Vậy: 36*t + 45*t = 121,5 => 81*t = 121,5 => t = 121,5 : 81 = 1,5 h.
Vậy sau 1,5h thì hai ô tô cách nhau 121,5 km.

c) Khi ô tô thứ hai đi đến A thì thời gian đã đi là: 405 : 45 = 9 h.
Sau 9h thì ô tô thứ nhất đi được quãng đường là: 36*9 = 324 km.

Vậy khi đó ô tô thứ nhất còn cách B: 405 – 324 = 81 km.

Một số bài toán mà gia sư trực tuyến chuyên dạy toán nêu ra để các em tự làm:

Bài 4: Một người khởi hành đi từ A đến B lúc 5 giờ sáng với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ sáng, một người khác đi từ B đến A với vận tốc 18 km/h. Hai người gặp nhau tại C. Tính:

a) Quãng đường AB?

b) Quãng đường AC?

Hướng dẫn giải toán của gia sư trực tuyến: Hai vật ở đây chuyển động không cùng thời điểm, để tính được quãng đường thì cần xác định thời điểm hai vật cùng chuyển động (chọn thời điểm của vật chuyển động sau là lúc hai vật cùng chuyển động).

Đ/S: a) 96 km, b) 60 km.

Bài 5: Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/h. Nửa giờ sau, một người đi từ A đến B với vận tốc 21 km/h. Người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất tại C, cách B 10 km. Tính AB?

Các em hãy xem những bài toán chuyển động tiếp theo ở những phần sau. Nếu có chỗ nào không hiểu hãy liên hệ 036 128 126 để được trợ giúp.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response

Leave a Reply