Giải một số bài toán tính tuổi trong các đề thi vào 6 của một số trường

Giải một số bài toán tính tuổi trong các đề thi vào 6 của một số trường, gia sư trực tuyến giới thiệu và hướng dẫn giải các bài toán tính tuổi.

Bài 1: Cha hơn con 32 tuổi. Sau 4 năm nữa thì tuổi của cha gấp ba lần tuổi của con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu? (Trần Đại Nghĩa – Tp.HCM 2006)

Hướng dẫn giải:

Do hiệu tuổi cha và con là không đổi theo thời gian nên tuổi của cha luôn hơn tuổi con 32 tuổi. Ta có sơ đồ tuổi cha và con 4 năm sau:

Tuổi con 4 năm sau: |==|

Tuổi cha 4 năm sau:  |==|==|==|

Tuổi của con 4 năm sau là: 32 : (3 – 1) * 1 = 16 tuổi

Tuổi con hiện nay là: 16 – 4 = 12 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 12 + 32 = 44 tuổi

Đáp số: Tuổi con 12 tuổi, tuổi cha 44 tuổi.

Bài 3: Hiện tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Đến năm tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu? (Trần Đại Nghĩa – 2005)

Hướng dẫn giải:

Khi tuổi con tăng gấp đôi thì tuổi cha cũng tăng thêm số tuổi bằng tuổi con hiện nay.

Như vậy khi đó tuổi cha bằng 5 lần tuổi con hiện nay. Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay : |==|

Tuổi con khi đó      : |==|==|

Tuổi cha khi đó      :  |==|==|==|==|==|

Tuổi con hiện nay: 91 : (2 + 5) = 13 tuổi

Tuổi cha hiện nay: 13*4 = 52 tuổi

Đáp số: 52 tuổi

Bài 5: Mẹ hơn con 24 tuổi. Ba năm trước đây tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi. (Giảng Võ 2010)

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 1, gia sư trực tuyến xin đưa ra kết quả tuổi mẹ là: 33 tuổi

Bài 6: Khi sinh con, cha 30 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, biết rằng 4 năm sau nữa, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. (Nguyễn Tất Thành 2007)

Hướng dẫn giải:

Giải tương tự bài 1, kết quả của bài này là: tuổi con hiện nay là 11 tuổi.

Bài 9: Hiện nay, tuổi của Hòa bằng 3/5 tuổi của Bình. Hai năm trước, Hòa kém Bình 4 tuổi. Tìm tuổi của Hòa và Bình hiện nay. (Marie Curie 2003)

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài số 1, gia sư toán trực tuyến sẽ hướng dẫn cơ bản như sau:

Hiệu số tuổi của hai bạn là: 4 tuổi.

Tuổi của Hòa hiện nay là: 4 : (5 – 3) * 3 = 6 tuổi.

Tuổi của Bình hiện nay là: 4 : (5 – 3) * 5 = 10 tuổi.

Bài 10: 22 năm trước đây tuổi mẹ bằng 3/7 tuổi bà. Hiện nay, tuổi mẹ bằng 5/8 tuổi bà. Tính tuổi mẹ và tuổi bà hiện nay? (Marie Curie 2008)

Hướng dẫn giải toán trưc tuyến

Ta có sơ đồ:

Tuổi mẹ 22 năm trước đây: |==|==|==|

Tuổi bà 22 năm trươc đây:   |==|==|==|==|==|==|==|

Tuổi mẹ hiện nay:                    |=+=|=+=|=+=|=+=|=+=|

Tuổi bà hiện nay:                     |=+=|=+=|=+=|=+=|=+=|=+=|=+=|=+=|

Do tuổi bà và tuổi mẹ là không đổi theo thời gian nên 4 phần tuổi bà 22 năm trước bằng 3 phần tuổi bà hiện nay.

Ta chia tuổi bà 22 năm trước thành: 3*7 = 21 phần bằng nhau. Và tuổi bà hiên nay thành 4*8 = 32 phần bằng nhau. Mỗi phần ở hai thời điểm có giá trị như nhau.

Hiệu số phần bằng nhau là: 32 – 21 = 11 phần.

Giá trị của 1 phần là: 22 : 11 = 2 tuổi.

Tuổi bà hiện nay là: 2*32 = 64 tuổi.

Tuổi mẹ hiện nay là: 64 * 5/8 = 40 tuổi.

Đáp số: Tuổi bà: 64 tuổi, tuổi mẹ 40 tuổi.

Bài 12: Bảy năm trước tổng số tuổi của ba mẹ con bằng 48. Sáu năm sau tuổi mẹ hơn tuổi con nhỏ 30 tuổi và hơn tuổi con lớn 24 tuổi. Tính tuổi mẹ hiện nay? (AMS 2005)

Hướng dẫn giải toán trực tuyến

Tổng số tuổi của ba mẹ con hiện nay là: 48 + 7*3 = 69 tuổi.

Hiệu tuổi mẹ và con không đổi theo thời gian. Do vậy tuổi mẹ hơn tuổi con nhỏ 30 tuổi, hơn tuổi con lớn 24 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Tuổi mẹ:           |==========|

Tuổi con nhỏ: |==|…………….|

Tuổi con lớn:   |===|………….|

Tuổi mẹ hiện nay là: (69 +30 + 24) : 3 = 41 tuổi.

Đ/S: 41 tuổi

Chúc các em học tốt!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

24 Responses

 1. Hướng dẫn giải các bài toán tính tuổi vào 6 trong các đề thi

 2. Một số bài toán tính tuổi trong các đề thi vào 6 chuyên

 3. Giải toán tiểu học tính tuổi trong các đề thi

 4. Chuyền đề ôn thi vào lớp 6 hay, mọi người vô xem này.

 5. Ái Lê says:

  MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH TUỔI TRONG CÁC ĐỀ THI VÀO LỚP 6

 6. Nguyễn Thế Hiệp says:

  Rất cụ thể và chi tiết. Hữu ích cho các thầy cô giáo cũng như các em học sinh.
  Cảm ơn bạn đã đăng bài.

 7. Cảm ơn thông tin hữu ích của Thầy.

 8. Rất hữu ích cho những bạn đang đi gia sư. Xin cảm ơn bạn đã đăng bài

 9. Gia sư uy tín chất lượng

 10. Mời các bạn vào xem các đề thi thử đại học Khối a, b, c, d

 11. Gia sư tiếng Anh uy tín chất lượng cao

 12. Gia sư Toán Lý Hóa chất lượng cao tại nhà Hà Nội

 13. Mình đang không biết dạy con bài Toán này như thế nào, rất cảm ơn bạn đã đăng bài

 14. Mời các bạn xem những điều cần biết về tuyển sinh đại học

 15. Tuyệt đấy, lời giải rất hay và từ ngữ rất trong sáng.

 16. Tiểu Phi says:

  Lời giải rất hay giảng cho e nhà mình rất dễ hiểu. Cảm ơn gia sư trực tuyến nhiều.

Leave a Reply