Đề Thi Toán Vào Lớp 6 Trường Giảng Võ Năm 2012

ĐỀ THI TOÁN 6 TRƯỜNG GIẢNG VÕ 2011-2012 (60 phút)

Mời các em xem lời giải đề thi vào toán 6 trường giảng võ năm 2012 của các gia sư trực tuyến chuyên giải toán của chúngt ôi.

Phần I: (6 điểm) : Chọn kết quả đúng rồi ghi vào giấy làm bài:

1        5 tấn 6 kg là:

A. 5600 kg.          B. 5060 kg.                 C. 5006 kg.                 D. 50006 kg.

2        2 giờ 37 phút + 3 giờ 40 phút là:

A. 6 giờ 17 phút   B.5 giờ 17 phút           C.7 giờ 17 phút           D.7 giờ 7 phút

3        Chữ số tận cùng của hiệu :

1×2×3×…..×2012×2013 – 1×3×5×…..×2011×2013   là:

A.0                                  B.5                              C.3                              D.9

4        Khi tăng cả chiều dài và chiều rộng một hình chữ nhật lên 3m thì diện tích tăng thêm 60 m2. Chu vi hình chữ nhật ban đầu là:

A.17 m                     B. 46 m                                   C. 34 m                       D. 40 m

5         Một cái thùng hình chữ nhật có diện tích đáy 35 dm2 , chứa đầy được 175 lít nước.Chiều cao của thùng là:

A.0,5 dm                  B. 0,5 m                                  C. 15 dm                     D. 17,5 dm.

6        Giá trị biểu thức 1/(1*3) + 1/(3*5) + 1/(5*7) + … + 1/(99*101) là:

A.    100/101                             B.      50/101                               C.     45/101                    D. 50/202

PHẦN II: (14 điểm) trình bày lời giải các bài toán sau:

BÀI 1: (4 điểm)

a)Thực hiện phép tính: (3/4 + 2(1/2)) : (3/5) – 3

b)Tìm phân số a/b  biết: 5 -(a/b + 1/2) = 2(1/3)

c)Tính nhanh: 2011,2012 × 2000×(5/6 – 1/3 – 50%) × 1,234+ 10.

BÀI 2: (4 điểm) Có hai túi kẹo. Số kẹo túi thứ nhất bằng 4/5 số kẹo túi thứ hai. Nếu chuyển 10 cái kẹo từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì khi đó số kẹo của túi thứ nhất bằng 1/2 số kẹo túi thứ hai. Tính số kẹo lúc đầu của mỗi túi.

BÀI 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC có diện tích là 160 cm2.Gọi M, N  theo thứ tự là  điểm thuộc các cạnh AB , AC  sao cho AM = 1/4 × AB, AN = 1/4 × AC.

a) Tính diện tích tam giác ABN từ đó suy ra diện tích tam giác AMN.

b)MN có song song với BC không? Tại sao?

BÀI 4: (2 điểm)

Cho dãy phân số: 1/1 ; 1/2 ; 2/1 ; 1/3 ; 2/2 ; 3/1 ; 1/4 ; 2/3 ; 3/2 ; 4/1; …

a)Hãy viết tiếp 5 phân số tiếp theo của dãy trên.

b)Hỏi phân số 26/7 là phân số thứ bao nhiêu của dãy?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply