Đề luyện thi toán 5 lên 6 đề số 2

Đề luyện thi trực tuyến môn toán 5 lên 6 đề số 2
Bài 1: Tính A, B biết:

abc

Bài 2: Từ 1 đến 2013 có bao nhiêu số chia hết cho 3 và là số chẵn?

Bài 3: Nhà trường đã mua một số ghế, mỗi cái giá 350 000 đồng và mua một số bàn, mỗi cái giá 600 000 đồng, phải trả tất cả 8 300 000 đồng. Nếu nhà trường mua số bàn bằng đúng số ghế đã mua và mua số ghế bằng đúng số bàn đã mua thì phải bù thêm 500 000 đồng nữa. Tính số bàn và số ghế nhà trường đã mua.

Bài 4: Có hai đám đất: một đám đất hình vuông trồng bắp, một đám đất hình chữ nhật trồng khoai. Cạnh của đám đất trồng bắp bằng chiều dài của đám đất trồng khoai.Chu vi của đám đất trồng khoai ít hơn chu vi của đám đất trồng bắp là 10m, diện tích của đám đất trồng bắp hơn diện tích của đám đất trồng khoai là 175m2. Tính diện tích của đám đất trồng bắp.

Bài 5: Trong một kì thi, 60 thí sinh phải giải 2 bài toán. Khi kết thúc kì thi người ta nhận thấy rằng với hai thí sinh bất kỳ luôn có ít nhất một bài toán mà hai thí sinh đó đều giải được. Chứng minh rằng có một bài toán mà mọi thí sinh đều giải được.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses

Leave a Reply