CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG …

Bài 1: Ba kho chứa 570 tấn thóc .Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 25 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 rồi chuyển 12 tấn từ kho thứ 3 sang kho thứ nhất thì số thóc ở 3 kho bằng nhau .Tính số thóc mỗi kho.

Hướng dẫn giải:

Khi ba kho bằng nhau thì mỗi kho chứa số thóc là: 570 : 3 = 190 tấn.

Ban đầu:

Số thóc của kho thứ nhất là: 190 + 30 – 12 = 208 tấn

Số thóc của kho thứ hai là: 190 – 30 +25 = 185 tấn

Số thóc kho thứ ba là: 190 – 25 + 12 = 177 tấn

Bài 2 Ba kho chứa 240 tấn thóc .Nếu chuyển 25 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 35 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 thì số thóc ở 3 kho bằng nhau .Tính số thóc mỗi kho.

Hướng dẫn giải:

Bài này tương tự bài 1, gia sư trực tuyến xin phép không đưa ra lời giải.

Bài 3: Ba lớp 4a;4b;4c. đi trồng cây cả 3 lớp trồng được 120 .Số cây lớp 4a và 4 b trồng được là 70 cây ;số cây lớp 4b và 4c là 90 cây ;số cây lớp 4c và 4a là 80 cây . Tính số cây mỗi lớp .
Hướng dẫn giải:

Bài này gia sư trực tuyến cũng chỉ xin phép đưa ra đáp án, còn cách giải các em hãy cầm bút và bắt đầu suy nghĩ, nếu gặp khó khăn hãy gọi cho chúng tôi.

Đ/S: Lớp 4a trồng được: 30 cây; Lớp 4b trồng được: 40 cây; Lớp 4c trồng được: 50 cây

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

7 Responses

  1. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG …

  2. CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG …

  3. toán tiểu học, gia sư trực tuyến giải toán tiểu học

  4. Tiểu Phi says:

    Dạng toán này hơi lằng nhằng, chỉ cần gia sư trực tuyến giải thích cặn kẽ và chi tiết cho các em là được.

  5. các mẹ ơi gia sư trực tuyến hay quá này… con mình hỏi bài khó có thể lên đây hỏi các thầy
    😀 * tuyệt vời *… cơ mà mình thấy nguy cơ bị con bắt mánh T T hxhx mình mầy mò tìm hiểu thì thấy có chương trình cho con kiểm tra hàng tháng, học theo chuyên đề và hỏi bài khó nữa 😀 vui quá luôn các mẹ à, mình không sợ con k học mà chơi đt đâu vì mình kiểm tra đươc con làm như nào ý 😀 mình share cho các mẹ, mẹ nào quan tâm và hay học cùng con thì nên tìm hiểu nhé 😀 http://pitago.vn/

Leave a Reply