Bài Toán Trồng Cây

Bài Toán Trồng Cây

I. Lý Thuyết:

Trồng cây 2 đầu

 • Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây + 1.
 • Độ dài đoạn đường = (Số cây – 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.
 • Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây – 1 ).

Trồng cây 1 đầu:        

 • Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây.
 • Độ dài đoạn đường = Số cây x Khoảng cách giữa các cây.
 • Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : Số cây.

Không trồng cây ở 2 đầu:      

 • Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây – 1
 • Độ dài đoạn đường = (Số cây + 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.
 • Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây + 1 ).

Trồng cây khép kín:   Số cây  = số khoảng.

II. Ví Dụ:

VD 1: Một miếng đất hình chữ nhật có trồng bạch đàn xung quanh được tất cả là 64 cây. Biết hai cây liền nhau cách nhau 2m, chiều dài hơn chiều rộng 8m.
Tính diện tích miếng đất bằng m2?  bằng a?
VD 2: Trên một cây cầu dài 15 m,gia sư trực tuyến trồng những cây trụ làm lan can ở 2 bên cầu. Biết cây này cách cây kia 1,5m và làm ở cả 2 đầu cầu.
Hỏi gia sư trực tuyến cần bao nhiêu cây trụ để làm lan can?
VD 3: Một hầm cá hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng bằng ¼  chiều dài. Gia sư trực tuyến dùng trụ đá để làm hàng rào kẻm gai xung quanh hầm, biết trụ này cách trụ kia 2m. Giá mỗi trụ đá là 12000 đồng.
Hỏi gia sư trực tuyến tốn bao nhiêu tiền mua trụ đá để làm hàng rào?
Đố vui: Làm cách nào để trồng 10 cây chuối thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây?

III. Bài Tập:

Bài 1: Một cửa hàng mắc bóng đèn màu xung quanh một bảng hiệu dài 3m, rộng 1m. Cứ cách nhau 50cm thì mắc một bóng đèn. Mỗi bóng đèn giá 2500 đồng. Hỏi cửa hàng đó mua hết bao nhiều tiền bóng đèn?

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật, chiều dài 23m, chiều rộng 18m. Người ta rào xung quanh bằng trụ đá lưới chì, mỗi trụ đá cách nhau 2m. Ở mỗi chiều dài mảnh đất, người làm một cửa rộng 4m và ở hai bên cửa có trụ đá. Hỏi cần bao nhiêu trụ đá?

Bài 3: Mỗi chiếc xe được gắn một biển số gồm 4 chữ số. Hỏi từ số 0009 đến số 9999 có bao nhiêu số mà tổng các chữ số chia hết cho 9.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses

 1. nhieu bai toan rat hay

 2. Tang Yen Linh says:

  trình bày quá ngắn

 3. Tang Yen Linh says:

  còn chẳng thèm ghi kết quả vào nữa

Leave a Reply