September, 2014

Đề luyện thi toán 5 lên 6 đề số 2

Đề luyện thi toán 5 lên 6 đề số 2

Đề luyện thi trực tuyến môn toán 5 lên 6 đề số 2 Bài 1: Tính A, B biết: Bài 2: Từ 1 đến 2013 có bao nhiêu số chia hết cho 3 và là số chẵn? Bài 3: Nhà trường đã mua một số ghế, mỗi cái giá 350 000 đồng và mua một […]