August, 2014

Đề luyện thi trực tuyến số 1

Đề luyện thi trực tuyến số 1

Đề luyện thi trực tuyến số 1 của gia sư trực tuyến. ĐỀ SỐ 1 Bài 1: Viết số tự nhiên lớn nhất các chữ số khác nhau và có tích các chữ số là 56. Bài 2: Từ bốn chữ số 1; 2; 3; 4 hãy lập tất cả các số có 4 chữ […]