May, 2014

Đề Kiểm Tra Chất Lượng Môn Toán Lớp 8

Đề Kiểm Tra Chất Lượng Môn Toán Lớp 8 Bài 1(2 điểm): a. Rút gọn biểu  thức: A= (2+1)(22+1)(24+1)(28 + 1)…….( 2256 + 1)  + 1 b. Nếu  x2=y2 + z2 Chứng minh rằng: (5x – 3y + 4z)( 5x –3y –4z) = (3x –5y)2 Bài (2 điểm): Tìm x , biết : (x – […]

Một số bài toán luyên thi hsg lớp 5

BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn. Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 – 1 ) : 2 = 1005 Vì […]