April, 2014

CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN TỪ A SANG B ; B SANG C; C SANG …

Bài 1: Ba kho chứa 570 tấn thóc .Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ 2 Sau đó chuyển 25 tấn từ kho thứ 2 sang kho thứ 3 rồi chuyển 12 tấn từ kho thứ 3 sang kho thứ nhất thì số thóc ở 3 kho bằng nhau .Tính số […]

Một Số Bài Toán Chuyển Động Trong Các Đề Thi

Một Số Bài Toán Chuyển Động Trong Các Đề Thi Bài 1: Một chuyến tàu SE2 xuất phát từ Tp.Hồ Chí Minh tới ga Nam Định lúc 2 giờ 15 phút sáng chủ nhật. Quãng đường dài 1639 km và tốc độ chạy trung bình cả hành trình là 52,448 km/h. Hỏi chuyến tàu ấy […]

Sinh học lớp 9 – Ôn tập Quần Xã Sinh Vật

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT Phần I. Câu hỏi tự luận Câu 1: Quần xã sinh vật là gì? Có những dạng quần xã sinh vật cơ bản nào? Nêu cách gọi tên của các quần xã? Câu 2: Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng? Cho ví dụ minh họa. Câu […]